X'inhi l-Fremasonry? Min huma l-Fremasons? Min Jista’ Issir Freemason? Matul is-snin, qamu ħafna kontroversji, misteri u teoriji tal-konfoffa madwar is-suġġett tal-Freżma, jiġifieri l-Mażunerija.

Kien jiġi maħsub li Freemasonry hija tip ta 'klabb elite ta' nies li jaderixxu ma 'ċerta ideoloġija .

Dawn in-nies huma marbuta permezz ta' lodges, u l-pożizzjoni tagħhom hija relatata mill-qrib mal-pożizzjoni finanzjarja, l-attitudni ideoloġika, l-edukazzjoni, l-influwenza u l-pożizzjoni tagħhom fid-dinja ekonomika u politika.

Hemm min iqis lill-Fremasons bħala s-setta li tmexxi fid-dinja. Oħrajn iqisu l-Mażunerija bħala organizzazzjoni ta’ karità ta’ filosofi eminenti. Il-Freemasons stess jgħidu li jaħdmu f’isem it-tolleranza, il-libertà, l-ugwaljanza, il-fratellanza. L-ideal għalihom huwa l-ordni f’dinja fejn m’hemmx gwerra u vjolenza.

Allura minn fejn ġew tant mistoqsijiet dwar il-Mażunerija?

Il-Professur Ludwik Hass qal:

- L-akbar sigriet tal-Freema hija li m'għandha l-ebda sigriet ?

Żgur?

X'inhi l-Fremasonry?

Il-Mażunerija ħarġet f’nofs is-seklu 18. Kienet tissejjaħ l-Arti Rjali jew l-Ordni tal-Masons Ħieles, u mill-bidu nett ħolqot ħafna kontroversja. Hija ħadmet bħal soċjetà sigrieta u mill-bidu nett uża struttura ġerarkika u livelli estensivi ta’ bidu .

Kull Mason ħa impenn innegabbli għal-lealtà u s-segretezza. Min-naħa l-waħda, il-Mażunerija ddikjarat it-twemmin tagħha fl-għarfien tal-bniedem, il-progress u r-raġuni. Min-naħa l-oħra, hija użat ritwali u ritwali li jsegwu l-mudelli tal-maġija okkult u sewda .

L-għan ewlieni pproklamat mill-Fremasons kien fratellanza tan-nazzjonijiet u reliġjonijiet kollha ... Dan sar possibbli grazzi għall-ħolqien ta 'reliġjon universali mingħajr dogma bl-idea ta' Alla bħala l-bennej kbir ta 'l-univers. Il-Knisja Kattolika Rumana pprojbixxa lil dawk li jemmnu milli jappartjenu għall-Freemasonry bl-uġigħ ta’ skomunikazzjoni lura fl-1738. Ir-raġuni ewlenija kienet il-misteru tal-Mażunerija u l-ugwaljanza tar-reliġjon u Alla bħala l-arkitett tad-dinja. L-ostilità tal-Mażunerija lejn il-Knisja kienet iġġustifikata mill-postulati tat-tneħħija tar-reliġjon fl-iskejjel u l-liġijiet kontra l-knisja. Il-projbizzjoni kontra l-Kattoliċi milli jingħaqdu ma’ loġġi Masoniċi għadha fis-seħħ, kif ikkonfermat fl-1983 mill-Kardinal Ratzinger. Ismijiet Masoniċi famużi jinkludu: Voltaire, Robespierre, Washington, Roosevelt, Churchill, Chirac, Mitterrand, Castro.

Tista 'ssib aktar dettalji dwar simboli Masonic hawn taħt:

Qed tirrevedi: Simboli Massonjani

Lapes Masonic

Il-masons użaw lapsijiet biex jagħmlu...

Kolonna miksura

Kolonna miksura fil-Mażunerija tirrappreżenta...

Punt fi ħdan iċ-Ċirku

Xi stampi tas-simbolu għandhom ittra fuq il-lemin...

Livell

Il-livell huwa simbolu komuni...

Scythe

Il-meċess kultant tiġġarraf fis-siegħa. Xi...

Tempju tar-Re Salamun

It-Tempju tar-Re Salamun għandu rwol importanti fi...

Trowel Masonic

Waqt il-kostruzzjoni, il-bini użaw kazzotti...

Sidewalk Masonic

Il-bankina Masonic hija waħda mill-aktar rikonoxxibbli...